Başkan'ın Mesajı

8 ay önce

Muhterem Arnavutköylüler:

İstanbulu’muzun en genç ilçesi Arnavutköy’müzün daha yaşanabilir daha kalkınmış,modern ve huzur beldesi olması birey olarak her birimize ayrı ayrı sorumluluklar yüklemektedir.Başta Bu İlçede yaşayan her insanımızın hemşehri bilincinde olması gerekmektedir. Bu hususta İlçemizdeki tüm STK temsilcileri Konseyimiz’de Genel Kurul Üyesi olarak görev almıştır.

Huzur ve Barış içerisinde birlikte yaşamanın temel şartı birbirimizi kardeş kabul etmemizden geçer. Bu sebeple gelin birlikte proje üretelim,birlikte eyleme geçelim. Çalışma Meclislerinde görev alalım.Hepizin Arnavutköy için mutlaka düşündüğü harika fikir ve projeleri vardır. Bunlar sizde saklı kalmasın hayata geçirmek için Kent Konseyinde buluşalım.